OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BREF Duo - Aktiv Lime + Mint 50 ml

38,84 Kč

32,10 Kč bez DPH

Kód BRE-174
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Bref Duo - Aktiv Lime + Mint 50 ml

Bref Duo - Aktiv Lime + Mint je hygienický čistič WC s dlouhotrvající svěží vůní.

S vůní limetky a máty

 

Použití:

Nasaďte náplň na košíček tak, aby zapadla a po spotřebování vyměňte za novou.

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Skladování:

Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.