OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BREF Duo - Aktiv Pine 50 ml

39,08 Kč

32,30 Kč bez DPH

Kód BRE-169
Počet kusů
Skladem: 17 kusy

Bref Duo - Aktiv Pine 50 ml

Bref Duo - Aktiv Pine je hygienický čistič WC s dlouhotrvající svěží vůní.

S vůní borovice

 

Použití:

Nasaďte náplň na košíček tak, aby zapadla a po spotřebování vyměňte za novou.

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje cineol, 2-methylundekanal. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Složení:

15 - 30 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy (Coumarin, Limonene, Linalool)

Skladování:

Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.