OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BREF Power Aktiv Sporty Bears 3 x 50 g Novinka

92,57 Kč

76,50 Kč bez DPH

Kód BRE-100
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Bref Power Aktiv Sporty Bears, 3 x 50 g

Bref Power Aktiv Sporty Bears se složením se 4 funkcemi pro intenzivní svěžest od prvního po poslední spláchnutí.
1. Čisticí pěna
2. Účinek proti vodnímu kameni
3. Ochrana před nečistotami
4. Extra svěžest


Použití:

Produkt i přímému použití. Zavěste pod okraj WC mísy.


Varování:

Tuhý WC blok. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutné lékařská pomoc mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu s vnitrostátními předpisy.


Složení:

30 % a více aniontové povrchově aktivní látky, 5-10 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy (Alpha-isomethyl ionone, Coumarin, Limonene).


Skladování:

Uchovávejte při teplotě od + 5 do 40 °C.

Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby.