OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BREF ProNature Mint Eukalyptus kuličky 50 g

30,25 Kč

25,00 Kč bez DPH

Kód BRE-066
Počet kusů
Skladem: 2 kusy

Pevný WC blok

 

Pro recyklaci oddělte karton do plastového obalu. Milujeme přírodu.

 

  1. Aktivní složky vytvářejí čisticí pěnu a chrání proti opětovnému znečištění.
  2. 100 % recyklovaný a recyklovatelný košíček i papírový obal.
  3. Vůně inspirovaná přírodou.
  4. Podporujeme projekt Plastic bank, který čistí oceán od plastů a poskytuje pracovní příležitosti pro občany Haiti.
  5. A. I. S. E. – Henkel kritéria pro udržitelný rozvoj a podnikání.

 

 

Návod k použití:

Zavěste WC blok za okraj toalety a nasměřujte jej na proud vody při splachování.

 

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění oči. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.

 

Složení:

Více než 30 % aniontové povrchové aktivní látky, 5 – 15 % neiontové povrchové aktivní látky, parfémy (Citronellol, Geraniol, Limonene).

 

Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby.

 

Certifikované jako bezpečné pro děti DIN EN 862 (2006).