OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BRIL čistič na trouby rozprašovač 750 ml

94,26 Kč

77,90 Kč bez DPH

Kód BRI-033
Počet kusů
Skladem: 20 kusy

Nový čistič na trouby Bril Professional je silný čistič na mastnou špínu. Nové inovativní složení nabízí ještě účinnější čisticí sílu. Důkladně odstraní mastnotu a špínu z trub, grilů, grilovacího příslušenství, roštů, ale i pekáčů a hrnců.

 

Návod na použití:

Sporáky trouby: Nastříkat na čištěnou plochu, nechat působit a odstranit vlhkým hadříkem. V případě potřeby postup opakujte.

Větší plochy: Aplikovat přímo nebo rozředěný v horké vodě.

 

Nebezpečí:

Obsahuje ethoxylovaný alkohol C12-14, sulfates, sodné soli. Způsobuje vážné poškození očí. Nepožívat. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv /ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře Tel.: 02/54774166 (24 h denně).

 

Ložení:

Méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, parfémy (D-Limonen), sodium pyrihione, Benziothiazolinon.

 

Spotřebujte do data uvedeného na obalu.