OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BRIL čistič na trouby s rozprašovačem 750 ml

99,10 Kč

81,90 Kč bez DPH

Kód BRI-033
Počet kusů
Skladem: 34 kusy

Bril čistič na trouby s rozprašovačem 750 ml

Bril čistič na trouby s rozprašovačem je silný čistič, který odstraní mastnotu a špínu z trub, grilů, grilovacího příslušenství, roštů, ale i pekáčů či hrnců.

Použití:

Sporáky trouby: Nastříkat na čištěnou plochu, nechat působit a odstranit vlhkým hadříkem. V případě potřeby postup opakujte.

Větší plochy: Aplikovat přímo nebo rozředěný v horké vodě.

Nebezpečí:

Obsahuje ethoxylovaný alkohol C12-14, sulfates, sodné soli. Způsobuje vážné poškození očí. Nepožívat. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv /ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře Tel.: 02/54774166 (24 h denně).

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, parfémy (D-Limonene), Sodium pyrihione, Benzisothiazolinone.