OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BRIL čisticí prášek s vůní borovice 450 g

46,71 Kč

38,60 Kč bez DPH

Kód BRI-003
Počet kusů
Skladem: 26 kusy

Bril čisticí prášek s vůní borovice 450 g

Bril čisticí prášek s vůní borovice je určen k čištění všech tvrdých a hladkých ploch. Hygienicky čistí do hloubky obklady i sanitární zařízení. Je účinný při odmašťování silně znečištěných kuchyňských dřezů, podlah, ale i hrnců, pánví, pekáčů apod.

Použití:

Prášek naneste přímo na znečištěnou plochu a následně očistěte vlhkým hadříkem nebo houbou. Nakonec opláchněte čistou vodou.

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nepožívat. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Složení:

Méně než 5 % fosforečnany, méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, parfémy (Limonene).