OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BRIL Profesional uni.odmašťovač 750 ml

94,26 Kč

77,90 Kč bez DPH

Kód BRI-028
Počet kusů
Skladem: 32 kusy

NOVÝ UNIVERZÁLNÍ ODMAŠŤOVAČ BRIL PROFESSIONAL díky vylepšenému složení je nyní o 40 % účinnější v odstranění odolné mastnoty v domácnosti – sporáky, pracovní desky, digestoře, kuchyňské obklady, skříňky, dřezy apod. Vyčistí také mastnou špínu v dílnách, garážích nebo na pracovních oděvech či obuvi. S pomocí inovativní síly Bril bude nyní úklid jakékoliv mastnoty velmi snadný.

Návod k použití:

Kuchyň: Nastříkat na znečistěnou plochu a nechat několik sekund působit. Setřít vlhkým hadrem.

Oděvy a obuv: Před praním v ruce nebo v pračce nastříkat přímo na mastnou skvrnu a nechat několik sekund působit. Při velmi silném znečištění nastříkat přímo a namočit na 10 minut do horké vody. Doporučujeme nejprve udělat test stálobarevnosti na málo viditelném místě.

Velké plochy: Aplikovat přímo nebo rozředit ve vodě.

 

Nebezpečí:

Obsahuje Alcohols ethoxilated, C12-14, sulfates, sodium salts; Fatty alcohol ethoxylate, C10-C16. aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky <5%, BENZISOTHIAZOLINONE, 2- Methyl-2H-isothiazol-3-one, parfémy, D-LIMONENE

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H318 - Způsobuje vážné poškození očí Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem P280 - Používejte ochranné brýle P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO: tel. 224 919 293 nebo 224 915 402

 

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, parfémy (D-Limonene, sodium pyrithione, Benzisothiasolinene,

 

Spotřebujte do data uvedeného na obalu.