OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BRIL Professional univerzální odmašťovač 750 ml

102,25 Kč

84,50 Kč bez DPH

Kód BRI-028
Počet kusů
Skladem: 75 kusy

Bril Professional univerzální odmašťovač, 750 ml

Bril Professional univerzální odmašťovač účinně odstraňuje odolné mastnoty v domácnosti (sporáky, pracovní desky, digestoře, kuchyňské obklady, skříňky, dřezy apod.), v dílnách, garážích, na pracovních oděvech a obuvi.


Použití:

Kuchyň: Nastříkat na znečistěnou plochu a nechat několik sekund působit. Setřít vlhkým hadrem.
Oděvy a obuv: Před praním v ruce nebo v pračce nastříkat přímo na mastnou skvrnu a nechat několik sekund působit. Při velmi silném znečištění nastříkat přímo a namočit na 10 minut do horké vody. Doporučujeme nejprve udělat test stálobarevnosti na málo viditelném místě.
Velké plochy: Aplikovat přímo nebo rozředit ve vodě.


Nebezpečí:

Obsahuje Alcohols ethoxilated, C12-14, sulfates, sodium salts; Fatty alcohol ethoxylate, C10-C16.
Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO: tel. 224 919 293 nebo 224 915 402. Nepožívat.


Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, parfémy (D-Limonene), Sodium pyrithione, Benzisothiasolinene.