OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BRISE aerosol 300 ml

56,39 Kč

46,60 Kč bez DPH

Kód BRI-129*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
BRI-129*B

Levandule

BRISE aerosol 300 ml

54 kusy 56,39 Kč 44,30 Kč
BRI-129*A

Citrus

BRISE aerosol 300 ml

> 100 kusů 56,39 Kč 44,30 Kč
BRI-129*E

Japonská zahrada

BRISE aerosol 300 ml

> 100 kusů 56,39 Kč 44,30 Kč
BRI-129*F

Konvalinka

BRISE aerosol 300 ml

33 kusy 56,39 Kč 44,30 Kč
BRI-129*G

Citrus, kardamon, zázvor

BRISE aerosol 300 ml

7 kusy 56,39 Kč 44,30 Kč
BRI-129*C

Bali Sandalwood & Jasmine

BRISE aerosol 300 ml

42 kusy 56,39 Kč 44,30 Kč
BRI-129*D

Magnolie & Vanilka

BRISE aerosol 300 ml

62 kusy 56,39 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Glade by Brise osvěžovač vzduchu - velmi příjemná vůně citronu eliminuje zápachy bez jejich překrytí a zanechává pocit svěžesti po dlouhé hodiny.

Unikátní vůně Vám přinese klidnou a relaxační atmosféru kdekoliv a kdykoliv.

 

Návod k použití:

Před použitím protřepte. Držte nádobku ve svislé poloze směrem od těla a nástřikem do středu prostoru osvěžte prostředí místnosti. Nepoužívejte na tkaniny. Používejte podle návodu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

 

Bezpečnostní upozornění:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. (P305 + P351 + P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. (P410 + P412) Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. (P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. (P211) Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. (P251) Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. (P260) Nevdechujte aerosoly. Další označování Používejte dle návodu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

 

Dodavatel:

S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, Tel.: 225 557 500, E-mail: info@scj.cz