OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BRISE electric Exotic Tropical Blossoms NN 20 ml

82,28 Kč

68,00 Kč bez DPH

Kód BRI-175
Počet kusů
Skladem: 3 kusy

Brise electric Exotic Tropical Blossoms náplň 20 ml

Brise electric Exotic Tropical Blossoms náplň poskytne až 100 dní vůně (při nízkém nastavení intenzity a denním nastavení 12 hodin denně na odpařovači).

Dlouhotrvající opravdové vůně

Neobsahuje: ftaláty, formaldehyd, umělá pižma ani přidaná barviva.

 

Použití:

1.Otočte elektrickou zástrčku odpařovače tak, aby náplň byla ve svislé poloze. 2. Odšroubujte uzávěr a náplň vložte do odpařovače. 3. Zasuňte odpařovač do odpovídající elektrické zásuvky. Odpařovač s náplní udržujte stále ve svislé poloze. 4. Nastavte na odpařovači požadovanou intenzitu vůně. Po manipulaci si umyjte ruce.

 

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. V případě rozlití kapalinu okamžitě utřete. Nezapojujte jiný přístroj nebo kabel do zásuvky nad zahřátý odpařovač. Uchovávejte obal s bezpečnostními pokyny během celé doby používání. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Přečtěte si důležité bezpečnostní pokyny.

 

Obsahuje: geranyl-acetát, d-limonen.

 

Varování:

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Používejte ochranné rukavice. Obsahuje 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, isoeugenol. Může vyvolat alergickou reakci.