OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BRISE electric Relaxing Zen NN 20 ml

82,28 Kč

68,00 Kč bez DPH

Kód BRI-173
Počet kusů
Skladem: 5 kusy

Brise electric Relaxing Zen náplň 20 ml

Brise electric Relaxing Zen náplň poskytne až 100 dní vůně (při nízkém nastavení intenzity a denním nastavení 12 hodin denně na odpařovači).

Dlouhotrvající opravdové vůně

Neobsahuje: ftaláty, formaldehyd, umělá pižma ani přidaná barviva.

 

Použití:

1.Otočte elektrickou zástrčku odpařovače tak, aby náplň byla ve svislé poloze. 2. Odšroubujte uzávěr a náplň vložte do odpařovače. 3. Zasuňte odpařovač do odpovídající elektrické zásuvky. Odpařovač s náplní udržujte stále ve svislé poloze. 4. Nastavte na odpařovači požadovanou intenzitu vůně. Po manipulaci si umyjte ruce.

 

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. V případě rozlití kapalinu okamžitě utřete. Nezapojujte jiný přístroj nebo kabel do zásuvky nad zahřátý odpařovač. Uchovávejte obal s bezpečnostními pokyny během celé doby používání. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Přečtěte si důležité bezpečnostní pokyny.

Obsahuje: linalol, 4-terc.butylcyklohexyl-acetát, isoeugenol.

 

Varování:

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Používejte ochranné rukavice. Obsahuje citronellol, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, geraniol, alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde, phenylacetaldehyde, isocyclocitral, 3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde, 1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2- buten-1-one, allyl 3-cyclohexylpropionate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, dlimonene, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. V případě rozlití kapalinu okamžitě utřete. Nezapojujte jiný přístroj nebo kabel do zásuvky nad zahřátý odpařovač. Uchovávejte obal s bezpečnostními pokyny během celé doby používání. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.