OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BRISE electric.Romantic Vanilla Blossom NN 20 ml

82,28 Kč

68,00 Kč bez DPH

Kód BRI-174
Počet kusů
Skladem: 5 kusy

Brise electric Romantic Vanilla Blossom náplň 20 ml

Brise electric Romantic Vanilla Blossom náplň poskytne až 100 dní vůně (při nízkém nastavení intenzity a denním nastavení 12 hodin denně na odpařovači).

Dlouhotrvající opravdové vůně

Neobsahuje: ftaláty, formaldehyd, umělá pižma ani přidaná barviva.

 

Použití:

1.Otočte elektrickou zástrčku odpařovače tak, aby náplň byla ve svislé poloze. 2. Odšroubujte uzávěr a náplň vložte do odpařovače. 3. Zasuňte odpařovač do odpovídající elektrické zásuvky. Odpařovač s náplní udržujte stále ve svislé poloze. 4. Nastavte na odpařovači požadovanou intenzitu vůně. Po manipulaci si umyjte ruce.

 

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. V případě rozlití kapalinu okamžitě utřete. Nezapojujte jiný přístroj nebo kabel do zásuvky nad zahřátý odpařovač. Uchovávejte obal s bezpečnostními pokyny během celé doby používání. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Přečtěte si důležité bezpečnostní pokyny.

 

Varování:

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje geraniol, piperonal, 1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8- tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, d-limonene. Může vyvolat alergickou reakci.