OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS 007 mravenci a jiný lezoucí hmyz spray 500 ml

108,17 Kč

89,40 Kč bez DPH

Kód BRO-007
Počet kusů
Skladem: 5 kusy

Mikrokapsle s tekutou náplní likvidují mravence a další lezoucí hmyz v domech, na terasách, chodnících, cestách, apod. Díky inovativní formě přípravku – ve formě mikrokapslí – se účinná látka uvolňuje postupně. Produkt začíná účinkovat po 3 – 4 hodinách a zachovává si účinnost po až 12 týdnů (na hladkých površích). Když se hmyz dostane do přímého kontaktu s přípravkem, mikrokapsle se přilepí na jeho tělo a tím se přepraví do hnízda nebo na jiné druhy hmyzu, který nepřišel do přímého kontaktu s přípravkem. Tento mechanismus fungování (tzv. domino efekt) umožňuje eliminovat celou populaci hmyzu.

 

Návod k použití:

Před použitím zatřepat. Ze vzdálenosti 20 – 30 cm navlhčete povrch rovnoměrným nastříkáním (dávka cca 50 ml / m2). Používejte především na místech, kde hmyz hnízdí a konzumuje potravu, a také na praskliny a trhliny (např. v blízkosti potrubí nebo soklů). Na porézní povrchy stříkejte, dokud povrch není důkladně navlhčený (dávka 75 ml / m2). UPOZORNĚNÍ: Pokud ošetřený povrch umyjete, zkracujete tím dobu účinnosti přípravku.

 

Bezpečnostní upozornění:

Před použitím čtěte přiložené pokyny.

 

Varování:

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po použití výrobku si umyjte ruce. První pomoc: Oči vypláchněte vodou, kůži omyjte vodou s mýdlem, v případě požití nebo v případě potřeby vyhledejte lékařskou péči. Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel: 224 919 293, 224 915 402. Vedlejší účinky nejsou známy. Uchovávejte mimo potraviny. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Aktivní složka: cyfenothrin 0,1 % (0,1 g/ 100 g).