OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS granulát proti mravencům 60 g

42,96 Kč

35,50 Kč bez DPH

Kód BRO-033
Počet kusů
Skladem: 34 kusy

BROS granulát proti mravencům, 60 g

BROS granulát proti mravencům je účinný prostředek určený k hubení mravenců v uzavřených prostorech a v jejich přímém sousedství (zejména na terasách, v altáncích, na chodnících, zahradních cestičkách a různorodých nájezdech atd.).


Použití:

Nasypte asi 10 g produktu do hnízda nebo na cestičky, kudy se hmyz pohybuje a odkud bude účinná látka zanesena do hnízda. Při použití ve vnitřním prostředí nasypte produkt na kartonový papír, aby nedošlo ke znečištění povrchů. Mravenci hynou po asi 24 hodinách od aplikace. V případě potřeby postup opakujte. Dobře protřepejte – produkt neztrácí své funkční vlastnosti. Pokud dojde k odstranění produktu z místa použití větrem nebo deštěm, opakujte postup.


Účinná látky:

Permethrin 0,5 % (0,5 g/100 g), geraniol (0,001 % (0,001 g/100 g).


Před použitím čtěte přiložené pokyny.


Varování:

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci. Po použití výrobek uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Nevylévejte do kanalizace, vodních toků nebo nádrží vody.

Zajistěte větrání čerstvým vzduchem. Umyjte oči vodou, pokožku vodou a mýdlem. V případě potřeby nebo v případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. Vedlejší účinky nejsou známy. Uchovávejte mimo potraviny. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.