OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS KIDS tekutá náplň proti komárům 60 nocí 40 ml

119,67 Kč

98,90 Kč bez DPH

Kód BRO-018
Počet kusů
Skladem: 6 kusy

Bros Kids tekutá náplň proti komárům 60 nocí, 40 ml

Bros Kids tekutá náplň proti komárům 60 nocí do elektrického odpařovače je určená k ochraně proti komárům v domácnostech s dětmi staršími 1 roku. Insekticidní páry z náplně chrání místnost před komáry po celou noc.
Účinnost je zachována i při otevřených oknech a rozsvíceném světle. Chrání místnosti o rozloze až 20 m2 po dobu 60 nocí při použití 8 hodin denně. Optimální ochrana je zajištěna po 30 minutách používání.
Použití náhradní náplně v elektrickém přístroji funguje na principu odpařování látky, ke kterému dochází po zapojení do elektrické zásuvky.
Hlavní účinnou složkou proti komárům je prallethrin pařící do skupiny syntetických pyrethroidů. Tato skupina insekticidů byla odvozena od přírodního látky odpuzující hmyz pyrehtin. Pyrethoidy mají nízkou toxicitu pro člověka a silný insekticidní účinek. Použití této ochrany proti komárům pro děti je minimálně škodlivé.
Je vhodná pro použití do místností, kde jsou děti od 1 roku, citlivé osoby nebo senioři.


Použití:

Našroubujte otevřenou lahvičku s tekutinou do elektrického odpařovače proti komárům pro děti. Zapojte zařízení do elektrické zásuvky tak, aby se tekutina nevylila z lahvičky (otevírejte tedy lahvičku ve vertikální poloze). Po zapojení zařízení uvolněné teplo způsobí, že se tekutina začne odpařovat a začne se šířit insekticid. Po vypotřebování vyměňte lahvičku za novou.


Nebezpečí:

Obsahuje Prallethrin (2-methyl-4-oxo-3-(2-propynyl)-2- cyclopenten-1-yl 2,2-dimethyl-3-(2- methyl-1-propenyl)cyclopropa- necarboxylate): 1 %

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Dojde-li ke styku s kůží, zasažené místo omyjte důkladně mýdlem a vodou. V případě nadýchání koncentrovaného množství přípravku, zajistěte dostatek čerstvého vzduchu. Dostane-li se přípravek do očí, důkladně je otevřené oplachujte. Čočky před vyplachováním vyndejte z očí. Při pozření, nevyvolávejte zvracení, pouze vypláchněte ústa vodou. Objeví-li se nevolnost či jakékoli jiné příznaky či přetrvávající potíže, vyhledejte pomoc lékaře.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při manipulaci s přípravkem zabraňte kontaktu s očima a kůží. Poté, co vyměníte náhradní náplň či po jiném zacházení s elektrickým odpařovačem proti komárům, umyjte si ruce. Přípravek je vysoce toxický pro vodní organizmy, proto by se neměl v žádném případě dostat do vodních toků, kanalizace apod. Nespotřebovaný výrobek odneste do sběrného dvora či oprávněné osobě. S odpady nakládejte dle předpisů a zákonů.


Skladování:

Uchovávejte na chladném a suchém místě odděleně od potravin, tekutin a krmiv. Přestože se jedná o přípravek vhodný pro odpuzování komárů v dětských pokojích apod., zabraňte dětem a dalším nepovolaným osobám, aby s ním manipulovali.


Doba použitelnosti 4 roky od data výroby