OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS KIDS tekutá náplň proti komárům 60 nocí 40 ml

113,14 Kč

93,50 Kč bez DPH

Kód BRO-018
Počet kusů
Skladem: 8 kusy

BROS náhradní tekutá náplň proti komárům do elektrického odpařovače pro děti

 

Tekutá insekticidní náplň do elektrického odpařovače pro likvidaci komárů a ochranu interiérů před létajícím hmyzem zvenčí. Účinnost je zachovaná i při otevřených oknech a rozsvíceném světle. Chrání místnosti o rozloze až 20 m2 (okolo 50 m3) až 60 nocí při použití 8 hodin denně. Optimální ochrana je zajištěna po 30 min. používání. Vhodný pro děti starší 1 roku.

 

Návod k použití:

Otevřenou láhev s tekutinou našroubujte do elektrického odpařovače. Zapojte zařízení do elektrické zásuvky tak, aby se tekutina nevylila z láhve, takže otevřete láhev ve vertikální poloze. Po zapojení zařízení uvolněné teplo způsobí, že se tekutina odpaří a začne se šířit insekticid. Prázdnou láhev vyměňte za novou.

 

Upozornění:

Nezapínejte zařízení, pokud je dnem vzhůru (pokud je dno láhve nahoře).

 

Bezpečnostní opatření:

Po použití elektrického odpařovače si umyjte ruce. Před použitím elektrického odpařovače otevřete okna nebo po jeho použití místnost důkladně vyvětrejte. Zařízení nezakrývejte, zabraňte kontaktu s hořlavými látkami a vodou. Nedotýkejte se zapnutého elektrického odpařovače kovovými předměty ani mokrýma rukama. Nepoužívejte v místnostech, ve kterých se nachází nezakryté jídlo nebo v místnostech obývaných dětmi mladšími než 1 rok, nemocnými nebo alergiky.

Před použitím si přečtěte návod na použití. Biocidní výrobek, používejte bezpečně.

 

Nebezpečí:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

První pomoc: Zajistěte dostatečný přístup čerstvého vzduchu. Vypláchněte oči proudem vody, pokožku omyjte vodou a mýdlem. V případě požití nebo zdravotných potíží vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte: Toxikologické centrum v Praze tel. č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02.  

Uchovávejte odděleně od potravin.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.

 

Účinná látka:

praletrín 1% (1 g / 100 g)