OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS Microbec připravek do septiků 25 g

16,58 Kč

13,70 Kč bez DPH

Kód BRO-050
Počet kusů
Skladem: 57 kusy

Mikrobiologický enzymatický produkt nejnovější generace na biologický rozklad obsahu žumpy. Pravidelné používání Microbecu omezuje frekvenci vyprazdňování septiku, likviduje nepříjemný zápach a zprůchodňuje soustavu sanitárních rozvodů. Microbec používá novátorské patentované řešení zapouzdření aktivních bakterií do mikrokuliček potažených speciálním ochranným povlakem. V důsledku toho se bakterie nezničí při styku se silnými chemikáliemi a výrobek zůstává účinným i v případě použití tradičních čisticích prostředků.

 

Působení přípravku:

Microbec obsahuje speciální kultury bakterií a enzymy, které urychlují přirozený proces rozkladu organického odpadu včetně odpadků, tuků, rostlinných zbytků a papíru. Bakterie obsažené ve výrobku se rychle množí a po 1 hodině od použití se jejich počet v žumpě zvýší na několik set miliard. Výrobek funguje ve 3 fázích: zajišťuje rychlé a účinné oddělení nečistot, které jsou zkapalněny, a následně enzymaticky rozloženy na celkem bezpečné a k životnímu prostředí příznivé jednoduché sloučeniny a vodu. Odstraňuje nahromaděné usazeniny a ucpání žump. Díky se sníží frekvence potřeby přečerpávat žumpy a je zajištěna lepší účinnost systémů čištění odpadních vod. Výrobek nezpůsobuje korozi sanitárních zařízení a je bezpečný pro lidi, zvířata a životní prostředí.

 

Moderní řešení pro všechny typy odpadních nádrží a ekologických čistíren odpadních vod.

Velmi vysoký obsah prospěšných bakterií chráněných před škodlivými účinky čisticích prostředků.

Šumivá receptura

Méně časté přečerpávání žumpy

Odstraňuje usazeniny, nánosy kalu a ucpání

Odstraňuje nepříjemný zápach

 

Návod k použití:

Reaktivace po přestávce v používání: 2 dny po 2 dávky, dále dle tabulky. V případě delší přestávky v používání v prvním týdnu zdvojnásobit dávku.

Použijte 1 dávku (25 g) do toalety a řádně spláchnout vodou. Startovací dávka: 2 dávky na 3 mm3. Pokračovací dávkování podle tabulky.

Pro dosažení maximální účinnosti by se měl výrobek používat pravidelně, nejlépe spolu s čisticími prostředky na toalety bez obsahu chlóru, (např. Microbec WC Bio gel).

 

Bezpečnostní opatření:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Vypláchněte oči proudem vody, pokožku omyjte vodou a mýdlem. V případě požití nebo zdravotních potíží vyhledejte lékaře. Použijte 1 dávku (25 g) do toalety a řádně spláchnout vodou.

 

Obsahuje: enzymy méně než 5%, vonné látky.

 

Skladování:

Skladujte na suchém místě. Produkt je připraven k okamžitému použití.

 

Datum výroby, datum expirace a číslo šarže na obalu.