OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS Microbec WC Bio gel pro odpadní jímky 750 ml

115,19 Kč

95,20 Kč bez DPH

Kód BRO-053
Počet kusů
Skladem: 6 kusy

Bros Microbec WC Bio gel pro odpadní jímky, 750 ml


Bros Microbec WC Bio gel pro odpadní jímky – gel na čištění sanitárních zařízení s instalacemi, ve kterých jsou používány přípravky pro biodegradaci obsahu septiku a spojenými s domácí čistírnou odpadních vod. Speciální složení přípravku zaručuje účinné čištění, a přitom neničí přirozenou bakteriologickou flóru nádrží.

Odstraňuje nečistoty, vodní kámen a nepříjemný zápach.

Vůně borovice zaručuje hygienickou svěžest.

Systematické používání přípravku zabraňuje ucpávání kanalizačního potrubí a zanášení septiku.

Speciální tvarovaná láhev zajišťuje pohodlné používání a usnadňuje mytí obtížně přístupných míst toaletní mísy.


 

Použití:


Gel naneste rovnoměrně na povrch mísy. Nechte působit 20 minut a poté spláchněte vodou. V případě silného znečištění mísy postup opakujte. Pro dosažení co nejlepšího účinku používejte 2 x týdně. Nepoužívejte v kombinace s dezinfekčními a čisticími prostředky s obsahem chloru.


 

Varování:


Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 


Oči vypláchněte vodou, kůži omyjte vodou s mýdlem. V případě požití nebo v případě potřeby vyhledejte lékařskou péči. Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel: 224 919 293; 224 915 402. Uchovávejte v originálním, hermeticky uzavřeném obalu., mimo dosah dětí a zvířat.


 

Složení:


Méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, konzervační látky (2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol), enzymy, vonná kompozice