OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS náplň do elektrického odpařovače tekutá 60 nocí

127,53 Kč

105,40 Kč bez DPH

Kód BRO-016
Počet kusů
Skladem: na dotaz

BROS náplň do elektrického odpařovače tekutá, 60 nocí

BROS tekutá náplň s obsahem insekticidního přípravku do elektrického odpařovače pro likvidaci komárů a ochranu interiérů před létajícím hmyzem zvenčí. Účinnost je zachována i při otevřených oknech a rozsvíceném světle. Chrání místnosti o rozloze až 20 m2 (kolem 50 m3) 60 nocí, při použití 8 hodin denně. Optimální ochrana je zajištěna po 30 minutách používání.


Použití:

Otevřenou láhev s tekutinou našroubujte od elektrického odpařovače. Zařízení zapojte do 230 V zásuvky tak, aby láhev byla ve vertikální poloze. Po zapojení zařízení uvolněné teplo způsobí, že se tekutina začne odpařovat. Prázdnou láhev vyměňte za novou.
Tekutá náplň je vhodná do odpařovačů, které jsou na trhu.


Upozornění:

Nezapínejte zařízení, pokud je dnem vzhůru (pokud je dno láhve nahoře).


Bezpečnostní upozornění:

Před použitím čtěte přiložené pokyny. Po použití elektrického odpařovače si umyjte ruce. Nepoužívejte v místnostech, ve kterých se nachází nezakryté jídlo, pobývají děti, nemocní a alergici. Nepoužívejte venku. Před použitím elektrického odpařovače otevřete okna nebo důkladně vyvětrejte místnost po aplikaci. Nezakrývejte zařízení, vyhněte se kontaktu s hořlavými materiály a vodou. Nedotýkejte se zapnutého elektrického odpařovače kovovými předměty a mokrýma rukama.
Používejte pouze ve správně fungujících zásuvkách, bez použití prodlužovaček, adaptérů nebo rozdvojek, nepřipojujte jiná elektrická zařízení do zásuvky výše. Po aktivaci by se zařízení nemělo dotýkat jiných předmětů nebo materiálů. Nepoužívejte stejnou vložku a tekutinu současně. Nepoužívejte zařízení v těsně uzavřených místnostech nebo malých uzavřených prostorech. Po odpojení by měla být láhev s tekutým insekticidem znovu zajištěna.


Varování:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.


První pomoc:

Zajistěte proudění čerstvého vzduchu. Oči vypláchněte vodou, kůži omyjte vodou s mýdlem. V případě požití nebo v případě potřeby vyhledejte lékařskou péči. Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, tel.: 224 919 293; 224 915 402. Vedlejší účinky nejsou známy. Uchovávejte mimo potraviny. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.


Aktivní složky:

Prallethrin 1 % (1 g/100 g). Pro všeobecné použití