OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS prášek proti mravencům 1 kg

279,51 Kč

231,00 Kč bez DPH

Kód BRO-032
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Bros prášek proti mravencům 1 kg
Bros prášek proti mravencům je univerzální, rychle účinkující výrobek pro likvidaci kolonií mravenců ve vnitřních prostorách a jejich těsné blízkosti: na terasách, chodnících apod.
Speciálně vybraná návnada zajistí vysokou účinnost výrobku. Lze použít jako prášek nebo vodný roztok.


Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.


Použití:

Prášek proti mravencům určený pro vnitřní prostory a těsné okolí domů: terasy, příjezdové cesty, chodníky, zahradní chatky, apod. Lze používat jako prášek nebo vodní roztok. Pečlivě vybraná živočišná návnada zaručuje účinnost produktu.

Univerzální způsob aplikace jako:

Prášek na zasypání:
Nasypte asi 10 g přípravku na hnízdo nebo přístupovou cestu k němu. Prášek bude do hnízda zanesený hmyzem a kolonie hmyzu bude zlikvidována.

Kapalina na zalévání:
Rozpusťte 100 g prášku v 2,5 litrech vody, řádně promíchejte a nalejte na hnízdo (asi 0,5 litru na hnízdo). Likviduje hmyz na místě použití preparátu.

Přípravek se používá ráno a večer. Mravenci uhynou asi 24 hoden po aplikaci. Pokud dojde k odstranění produktu z místa použití větrem nebo deštěm, opakujte postup.


Varování:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P391 Sesbírejte uniklý produkt. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
EUH208 Obsahuje permetrin. Může vyvolat alergickou reakci.
Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat.


První pomoc:

Zajistěte dostatečný přístup čerstvého vzduchu. Vypláchněte oči proudem vody, pokožku omyjte vodou a mýdlem. V případě požití nebo zdravotních potíží vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte: Toxikologické centrum v Praze tel. č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Kromě nežádoucích účinků uvedených při klasifikaci nejsou známy žádné další nežádoucí účinky.


Uchovávejte odděleně od potravin.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.


Účinná látka:

Permetrin 0,5 % (0,5 g/100 g), geraniol 0,001 % (0,001 g/100 g)