OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS spirály proti létajícímu hmyzu

54,33 Kč

44,90 Kč bez DPH

Kód BRO-014
Počet kusů
Skladem: 17 kusy

BROS spirály proti komárům
BROS spirály proti komárům na likvidaci komárů a muchniček ve venkovních prostorách (na zahradách, terasách, apod.). Jedna spirála chrání před hmyzem po dobu až 8 hodin.

 

Použití:

Opatrně oddělte spirálu od sousedních spirál (od vnějšího konce). Ohněte kovový výstupek tak, abyste na něj spirálu mohli umístit. Zapalte špičku spirály, sfoukněte plamen a nechte špičku svítit. Páry, které se uvolňují, účinně likvidují a odpuzují hmyz.

 

Bezpečnostní upozornění:

Před použitím čtěte přiložené pokyny Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů. Po použití si umyjte ruce. Nevdechujte kouř.

 

První pomoc:

Odneste postiženého na čerstvý vzduch. Zasažené oči vypláchněte vodou, pokožku omyjte vodou s mýdlem. V případě potřeby nebo v případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. Vedlejší účinky nejsou známy. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Uchovávejte mimo potraviny.

 

Účinná látka:

Prallethrin 0,1 % (0,1 g / 100 g). Pro všeobecné použití.