OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS spirály proti létajícímu hmyzu

60,98 Kč

50,40 Kč bez DPH

Kód BRO-014
Počet kusů
Skladem: 22 kusy

BROS spirály proti létajícímu hmyzu

BROS spirály proti létajícímu hmyzu na likvidaci komárů a muchniček ve venkovních prostorách (na zahradách, terasách apod.). Jedna spirála chrání před hmyzem po dobu až 8 hodin.


Použití:

Opatrně oddělte spirálu od sousedních spirál (od vnějšího konce). Ohněte kovový výstupek tak, abyste na něj spirálu mohli umístit. Zapalte špičku spirály, sfoukněte plamen a nechte špičku svítit. Páry, které se uvolňují, účinně likvidují a odpuzují hmyz.


Bezpečnostní upozornění:

Před použitím čtěte přiložené pokyny Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Po použití si umyjte ruce. Nevdechujte kouř.


První pomoc:

Odneste postiženého na čerstvý vzduch. Zasažené oči vypláchněte vodou, pokožku omyjte vodou s mýdlem. V případě potřeby nebo v případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. Vedlejší účinky nejsou známy. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Uchovávejte mimo potraviny.


Účinná látka:

Prallethrin 0,1 % (0,1 g/100 g).