OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS spray proti komárům KIDS 50 ml

69,21 Kč

57,20 Kč bez DPH

Kód BRO-009
Počet kusů
Skladem: 37 kusy

BROS sprej proti komárům KIDS, 50 ml

BROS sprej proti komárům KIDS je repelentní přípravek. Příjemně vonící jemná tekutina účinně odpuzuje komáry až 6 hodin. Díky obsahu D-panthenolu zvlhčuje a jemně pečuje o pokožku.
Vhodné pro děti starší 1 roku
Vhodné i pro citlivou pokožku


Použití:

Držte ze vzdálenosti 15 cm a nastříkejte na kůži, na místa vystavená riziku hmyzího kousnutí. Při nanášení na hlavu a krk nejprve produkt nastříkejte na dlaně a následně naneste na hlavu a krk. V případě potřeby nanášení opakujte ještě maximálně jednou.


Bezpečnostní upozornění:

Před použitím čtěte přiložené pokyny.  


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


Nenanášejte na ruce dětí. Neaplikujte na poraněnou nebo podrážděnou pokožku. Rozprášený produkt nevdechujte. Používejte pouze v dobře větraných prostorech.


Popis první pomoci:

Odneste postiženého na čerstvý vzduch. Opláchněte kůži vodou a mýdlem. V případě potřeby nebo v případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nejsou známy jiné nežádoucí účinky než ty zjištěné při klasifikaci. Uchovávejte mimo potraviny. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.


Účinná látka:

Ethyl-N-acetyl-N-butyl-beta-alaninát (IR3535) 10 % (10 g/100 g), geraniol 0,005 % (0,005 g/100 g). Pro všeobecné použití.