OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS sprej proti komárům KIDS 50 ml

60,38 Kč

49,90 Kč bez DPH

Kód BRO-009
Počet kusů
Skladem: 35 kusy

BROS sprej proti komárům KIDS, 50 ml

BROS sprej proti komárům KIDS je repelentní přípravek vhodný pro citlivou pokožku a pro děti starší než 1 rok. Zajišťuje až 6hodinovou ochranu proti komárům. Obsahuje D-panthenol, který zpevňuje a zvlhčuje kůži.

 

Použití:

Odpuzovače hmyzu aplikujte na kůži či oblečení jen v otevřeném venkovním prostoru, abyste se přípravku nenadýchali ani vy, ani vaši potomci.

Repelenty nepoužívejte na vnitřní stranu oblečení, nanášejte je pouze zvenku.

Nepřekračujte množství doporučené v návodu, účinnost přípravku tím nezvýšíte.

Přípravky ve spreji nikdy nestříkejte přímo na obličej. Vždy si nejdříve dejte přiměřené množství na ruce a pak naneste na tvář. Na těle se vyhýbejte podrážděným nebo poraněným místům.  

 

Dávkování:

Na místa ohrožená poštípáním nastříkejte tenkou vrstvu přípravku ze vzdálenosti asi 15 cm. Jako ochranu proti klíšťatům ošetřete přípravkem kůži kolem nohavic, manžet a límců. Tím lze předejdete pronikání klíšťat pod oděv.Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

Popis první pomoci:  

Při nadýchání: Odveďte postiženého na čerstvý vzduch. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: V případě podráždění pokožky, jí omyjte vodou a mýdlem. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Omyjte pod tekoucí vodou. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Osobě v bezvědomí nic nepodávejte. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Účinná látka:

IR3535 (N-acetyl-N-butyl-beta-alanin ethyl ester) 10 g/100 g (10 %)