OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CARPET Freeze 500 ml odstraňovač žvýkaček

306,13 Kč

253,00 Kč bez DPH

Kód CAR-001
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Přípravek pro odstraňování žvýkaček z koberců, čalounění i jiných textilií zmrazením.

Účinné odstranění žvýkaček bez poškození textilie. Bez obsahu rozpouštědel. Praktická aerosolová láhev, k okamžité aplikaci.

 

Nebezpečí:

Prohlášení o nebezpečí: H222 Extrémně hořlavý aerosol. Preventivní prohlášení: Prevence: P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Úmyslné zneužití při záměrné inhalaci může být škodlivé nebo smrtelné. Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Dodatečné označení: Zvláštní značení u speciálních směsí: Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Nádobku neprorážejte a nespalujte, ani po použití. Nestříkejte do ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro profesionální uživatele.