OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CERESIT Stop plísni sprej 500 ml

112,17 Kč

92,70 Kč bez DPH

Kód CER-060
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Ceresit Stop plísni sprej, 500 ml

Ceresit Stop plísni sprej je vhodný na různé typy podkladů. Na některých textiliích a barvených či nebarvených dřevěných površích je při dlouhodobém kontaktu možné vyblednutí.

Doporučení: Nejprve otestujte účinek produktu na malé ploše konkrétního povrchu. Produkt je určený k použití v exteriéru i interiéru.
Pěnová aplikace

Dezinfekční přípravek pro privátní použití (tekutý).
Produkt je vhodný na všechny povrchy poškozené plísní.

Použití:

Přípravek je připravený k okamžitému použití pomocí rozprašovače na nádobě. Znečištěný povrch postříkejte a nechejte působit 5-10 minut. Plesnivé skvrny setřete hadrem nebo kartáčem, potom opláchněte vodou. Při aplikaci na omítku neoplachujte. V případě potřeby postup zopakujte.

 

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Zamezte nadýchání mlhy. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Účinná látka:

Chlornan sodný v koncentraci 30 mg/g.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, látky na bázi chloru (chlornan sodný), parfémy.

 

Skladování:

Skladujte v dobře uzavřených obalech na suchém, chladném, nemrznoucím místě při teplotě +5 °C až +25 °C.