OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CERESIT Stop vlhkosti 2 x NN 450 g

313,39 Kč

259,00 Kč bez DPH

Kód CER-062
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Ceresit Stop vlhkosti 2 náhradní náplně, 450 g


2 v 1


Vysoká účinnost:

Technologie pohlcování pachů

 
Trvanlivost:

Náhradní tablety absorbují vlhkost po dobu 3 měsíců v místnosti do 20 m2.

 
Okamžitý účinek:

První kapky jsou viditelné do 6 hodin.

 
Univerzální tablety:

Kompatibilní téměř s každým pohlcovačem vlhkosti o hmotnosti 450 více g
Patentovaná technologie:
Členitý tvar tablety pro větší kontaktní plochu se vzduchem.

 
Silný účinek:

Patentované tablety mají členitý tvar pro větší kontaktní plochu se vzduchem. Díky aktivním krystalům je pohlcování vlhkosti účinnější. 


JAK POHLCOVAČ FUNGUJE?

Systém 360° pohlcuje nadměrnou vlhkost a neutralizuje zápach na základě jedinečné cirkulace vzduchu okolo tablety a technologie 2 v 1.
Tablety AERO 360° přeměňují pohlcenou vlhkost na slaný roztok.
Slaný roztok se soustřeďuje v zásobníku přístroje.


Použití:

  1. Pro otevření přístroje stlačte “OPEN“ (místo v horní části přístroje).
  2. Stlačte současně místa označená nápisem “PUSH“ a odklopte vrchní část přístroje.
  3. Otevřete sáček s tabletou.
  4. Do vyklopené části přístroje vložte tabletu modrou stranou dolů. Přístroj uzavřete.
  5. Jakmile voda v zásobníku stoupne po označenou rysku, otevřete výpustný ventil a roztok vylejte do toalety.


SYSTÉM AERO 360°

Pro dosažení co nejefektivnějšího výsledku používejte tablety AERO 360° spolu s pohlcovačem vlhkosti AERO 360°


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 

Upozornění:

Zabraňte kontaktu tablety AERO 360° nebo roztoku s jemnými povrchy. V případě kontaktu okamžitě vyčistěte teplou vodou. Uschovejte si obal pro případ potřeby.
 

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.