OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CERESIT Stop vlhkosti 2 x NN 450 g

243,82 Kč

201,50 Kč bez DPH

Kód CER-062
Počet kusů
Skladem: 6 kusy

2 x náhradní tablety

 

2 v 1

  1. Vysoká účinnost
  2. Technologie pohlcování pachů

 

Trvanlivost

Náhradní tablety absorbují vlhkost po dobu 3 měsíců v místnosti do 20 m2.

 

Okamžitý účinek:

První kapky jsou viditelné do 6 hodin.

 

Univerzální tablety

Kompatibilní téměř s každým pohlcovačem vlhkosti o hmotnosti 450 více g

 

Patentovaná technologie:

Členitý tvar tablety pro větší kontaktní plochu se vzduchem.

 

Silný účinek

Patentované tablety mají členitý tvar pro větší kontaktní plochu se vzduchem. Díky aktivním krystalům je pohlcování vlhkosti účinnější.

 

JAK POHLCOVAČ FUNGUJE?

  1. Systém 360° pohlcuje nadměrnou vlhkost a neutralizuje zápach na základě jedinečné cirkulace vzduchu okolo tablety a technologie 2 v 1.
  2. Tablety AERO 360° přeměňují pohlcenou vlhkost na slaný roztok.
  3. Slaný roztok se soustřeďuje v zásobníku přístroje.

 

Návod k použití:

  1. a Pro otevření přístroje stlačte “OPEN“ místo v horní části přístroje
  2. b Stlačte současně místa označená nápisem “PUSH“ a odklopte vrchní část přístroje.
  3. Otevřete sáček s tabletou.
  4. Do vyklopené části přístroje vložte tabletu modrou stranou dolů. Přístroj uzavřete.
  5. Jakmile voda v zásobníku stoupne po označenou rysku, otevřete výpustný ventil a roztok vylejte do toalety.

 

SYSTÉM AERO 360°

Pro dosažení co nejefektivnějšího výsledku používejte tablety AERO 360° spolu s pohlcovačem vlhkosti AERO 360°

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

 

Upozornění:

Zabraňte kontaktu tablety AERO 360° nebo roztoku s jemnými povrchy. V případě kontaktu okamžitě vyčistěte teplou vodou. Uschovejte si obal pro případ potřeby.

 

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.