OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CERESIT Stop vlhkosti 2 x NN 450 g

243,82 Kč

201,50 Kč bez DPH

Kód CER-062
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Ceresit stop vlhkosti 2 x náhradní tablety 2 x 450 g

 

Vysoká účinnost:

Technologie pohlcování pachů

Trvanlivost:

Náhradní tablety absorbují vlhkost po dobu 3 měsíců v místnosti do 20 m2.

Okamžitý účinek:

První kapky jsou viditelné do 6 hodin.

Univerzální tablety:

Kompatibilní téměř s každým pohlcovačem vlhkosti o hmotnosti 450 g více

Patentovaná technologie:

Členitý tvar tablety pro větší kontaktní plochu se vzduchem

Silný účinek:

Patentované tablety mají členitý tvar pro větší kontaktní plochu se vzduchem. Díky aktivním krystalům je pohlcování vlhkosti účinnější.

 

Systém 360° pohlcuje nadměrnou vlhkost a neutralizuje zápach na základě cirkulace vzduchu okolo tablety a technologie 2 v 1.

Tablety AERO 360° přeměňují pohlcenou vlhkost na slaný roztok.

Slaný roztok se soustřeďuje v zásobníku přístroje.

Použití:

  1. Pro otevření přístroje stlačte “OPEN“ v horní části přístroje.
  2. Stlačte současně místa označená nápisem “PUSH“ a odklopte vrchní část přístroje.

Otevřete sáček s tabletou.

Do vyklopené části přístroje vložte tabletu modrou stranou dolů. Přístroj uzavřete.

Jakmile voda v zásobníku stoupne po označenou rysku, otevřete výpustný ventil a roztok vylejte do toalety.

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Upozornění:

Zabraňte kontaktu tablety AERO 360° nebo roztoku s jemnými povrchy. V případě kontaktu okamžitě vyčistěte teplou vodou. Uschovejte si obal pro případ potřeby.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.