OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CERESIT Stop vlhkosti sáček Levandule 2 x 50 g

147,62 Kč

122,00 Kč bez DPH

Kód CER-050
Počet kusů
Skladem: na dotaz

CERESIT Stop vlhkosti sáček Levandule, 2 x 50 g


CERESIT Stop vlhkosti sáček Levandule je granulát, který absorbuje vlhkost a přemění ji na gel. Voňavý granulát uvolňuje dlouhotrvající jemnou vůni, která vytvoří příjemnou atmosféru u vás doma.
Účinnost 2v1


Bezpečné proti vytečení!

Speciální tkanina na povrchu propouští vlhkost pouze dovnitř a brání jejímu úniku zpět ze sáčku. V důsledku toho zůstávají oblečení a osobní věci čisté a suché.


 

Použití

Sáček opatrně vyndejte z krabičky. Rozbalte ho ze sekundárního plastového sáčku tak, aby se absorpční sáček nepoškodil. Pokud jste sáček proděravěli, vyhoďte jej!


 

Varování:


Způsobuje vážné podráždění očí. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.


POZOR! Nepřekrývejte sáček jinými předměty (bílou stranou nahoru). Když se celý obsah sáčku přemění na gel, nahraďte ho druhým. Sáček se spotřebuje do 6 týdnů v závislosti na úrovni vlhkosti a teploty v místnosti. Nepoužívejte sáček déle než 6 týdnů.


BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Sáček neotvírejte. Poškozený sáček nepoužívejte. Neumísťujte sáček v blízkosti elektronických zařízení.