OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CERESIT Stop vlhkosti sáček Levandule 2 x 50 g

114,71 Kč

94,80 Kč bez DPH

Kód CER-050
Počet kusů
Skladem: 15 kusy

Pohlcuje vlhkost po dobu 6 týdnů. Je ideální do zásuvky, skříně, šatníku, botníku, auta nebo člunu.

Návod k použití:
Sáček opatrně vyndejte z krabičky. Rozbalte ho ze sekundárního sáčku tak, aby se absorpční sáček nepoškodil. Pokud jste sáček proděravěli, vyhoďte jej!

 

Bezpečnostní varování:

POZOR! Nepřekrývejte sáček jinými předměty (bílou stranou nahoru). Když se celý obsah sáčku promění na gel, nahraďte ho druhým. Sáček se spotřebuje do 6 týdnů v závislosti na úrovni vlhkosti a teploty v místnosti. Nepoužívejte sáček déle jak 6 týdnů.
Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Bezpečnostní upozornění:
Sáček neotvírejte. Poškozený sáček nepoužívejte. Neumísťujte sáček v blízkosti elektrických zařízení.