OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CHEMOPRÉN lepidlo na obuv 50 ml

88,69 Kč

73,30 Kč bez DPH

Kód CHE-010
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Speciální kontaktní lepidlo k lepení a opravě obuvi, včetně sportovní. S nejvyšší pevností lepí všechny druhy obuvi a podrážek používaných v obuvnickém průmyslu. Spoj je po zaschnutí průhledný a odolává vodě.

 

Návod k použití:

Lepidlo naneste na obě lepené plochy a nechte 10 - 15 minut odvětrat. Poté silně stlačte nebo zalisujte na min. 3 sekundy. Dbejte pokynů uvedených na obalu. Po použití ihned uzavřete.

 

Nebezpečí:

Obsahuje aceton. Může způsobit ospalost nebo závratě. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování mlhy / par.

 

První pomoc:

Potřísněnou pokožku opláchněte vodou a mýdlem, zasažené oči omývejte pod tekoucí vodou, při požití vypláchněte ústa a vypijte velké množství vody a okamžitě vyhledejte lékaře. Hustota: 0,87 g / cm3.

 

Pokyny pro likvidaci:

K recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Vytvrzený produkt - komunální odpad. Nevytvrzený produkt - zvláštní / nebezpečný odpad.

 

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obale.

Distributor:

HENKEL ČR, spol. s. r. o., U průhonu 10, 170 04 Praha 7, Tel.:+420 220 101 101, www.pattex.cz