OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CHLORAMIX DT dezinfekce povrchů tablety 1 kg

885,72 Kč

732,00 Kč bez DPH

Kód CHL-144
Počet kusů
Skladem: 3 kusy

Chloramix DT dezinfekce povrchů, tablety, 1 kg

Chloramix DT dezinfekce povrchů, tablety je vysoce koncentrovaný přípravek na bázi aktivního chloru vhodný k dezinfekci všech omyvatelných ploch, povrchů a předmětů odolných vůči působení chloru.
Jednoduché dávkování i použití
Široké spektrum účinnosti
Silný a rychlý účinek aktivního chloru
Stabilní a dlouhodobě skladovatelný
Vhodný také k dezinfekci výlevek a pro ohniskovou dezinfekci


Oblast použití:

Chloramix® DT jsou univerzální dezinfekční chlorové tablety pro nejširší použití. Jsou vhodné pro dezinfekci omyvatelných ploch a předmětů ve všech oblastech zdravotnictví, komunální hygieny, v institucích i potravinářství. Vhodné pro denní dezinfekci i likvidaci ohniskové infekce. Přípravek je vhodný do všech prostor, které jsou vystaveny silné biologické a infekční zátěži nebo vyžadují vysokou úroveň hygieny. Také vhodné pro dezinfekci výlevek, podložních mís, pisoárů, bidetů, toalet, umyvadel, obkladů atd.
Pracovní roztok přípravku chloramix® DT je kompatibilní s řadou materiálů: např. plasty (PE, PP, PVC), keramika, sklo, smalt, pryž, latex, plexisklo apod. Nepoužívejte na poškozené povrchy, zejména ty kovové.


Účinnost:

Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidní


Typ přípravku:

Biocidní přípravek


Použití:

Příprava roztoku: Dezinfekční roztok připravíte vložením příslušného počtu tablet do vody o teplotě 20-25 °C. Po rozpuštění tablet (cca do 10 minut) roztok důkladně promíchejte. Roztok se aplikuje pomocí otěru či postřiku. Malé voděodolné předměty a textilie lze dezinfikovat ponořením do roztoku. Plochy a předměty, které mají přijít do kontaktu s vodou, potravinami nebo krmivy, opláchněte po dezinfekci důkladně pitnou vodou.


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.


100 g přípravku chloramix® DT obsahuje následující aktivní látky:

75 g dichlorisokyanurát sodný, dihydrát
Obsah aktivního chloru min. 43 %, tj. min. 1,5 g akt. Cl2/ tableta.
1 tbl/1,5 l vody - 0,1 % koncentrace obsahuje 1000 ppm jednotek aktivního Cl2.


Roztok uchovávejte v uzavřených nádobách. Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. V kontaktu s kyselinami uvolňuje toxické plyny. Může mít bělící účinky. Nepoužívejte na poškozené povrchy, zejména ty kovové.


Doba exspirace: 36 měsíců