OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CIF Brilliance 1 l

73,45 Kč

60,70 Kč bez DPH

Kód CIF-210*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
CIF-210*C

CIF Brilliance Green Lemon 1l

17 kusy 73,45 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Cif Brilliance Green Lemon čisticí přípravek je vhodný na čištění podlah, laminátu a jiných velkých omyvatelných ploch. Cif Brilliance Green Lemon zanechává čištěné povrchy čisté a zářivě lesklé. Celý byt zůstane svěže provoněný po dlouhou dobu. Cif Brilliance spojuje vysokou účinnost s šetrnou péčí o čištěný povrch.

 

Návod k použití:
Ředěný: Přidejte 3 víčka Cif Brilliance do 5 litrů vody. Neoplachujte. Neředěný: Nalijte na houbičku, anebo aplikujte přímo na znečištěný povrch. Poté opláchněte. Před použitím si vždy pečlivě přečtěte návod k použití, údaje na obalu a připojené informace o  přípravku.

 

Upozornění:

Nepoužívejte na lakované dřevo. Na mramor, lakované povrchy, přírodní linoleum, laminát používejte pouze zředěný přípravek. Před použitím na smaltové materiály vyzkoušejte přípravek nejprve na malé nenápadné ploše. Důkladně opláchněte po použití na lakovaném kovu a přírodním linoleu. Před prvním použitím na novém povrchu, vyzkoušejte přípravek na nenápadné ploše. Nemíchejte s jinými čistícími přípravky.

 

Varování:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence : Nevztahuje se. Reakce : P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 Přetrvává-li podráždění očí: P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Obsah nebezpečných látek

undekanol ethoxylovaný 40EO. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3-on, Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, parfum, methylchlorisothiazolinone.

 

Skladování:

Skladujte v suchu mimo dosah dětí.

 

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.