OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CIF Cream bílý 250 ml

42,23 Kč

34,90 Kč bez DPH

Kód CIF-122
Počet kusů
Skladem: 20 kusy

Cif Cream bílý, 250 ml

Cif Cream bílý je krémový abrazivní čisticí přípravek se 100 % přírodními čisticími částicemi. Odstraňuje i ty nejodolnější nečistoty (např. připálený tuk, připálené zbytky jídla nebo skvrny od vodního kamene).


Použití:

Pomocí navlhčené houbičky nebo utěrky naneste na čištěný povrch, poté lehce setřete a opláchněte vodou.
Nepoužívejte na textilie. Před použitím na choulostivé povrchy a materiály, na jakékoliv atypické a lakované povrchy a hliník vyzkoušejte nejprve na malé a nenápadné ploše. Po použití ihned důkladně opláchněte vodou. Vyvarujte se hrubého drhnutí. Na čištění pevných povrchů. Nepolykejte.


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.