OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CIF Lemon Cream 250 ml

32,91 Kč

27,20 Kč bez DPH

Kód CIF-124*C
Počet kusů
Skladem: 40 kusy

CIF krémový abrazivní čisticí přípravek se 100 % přírodními čisticími částicemi odstraňuje nejodolnější nečistoty, jako je připálený tuk, připálení zbytky jídla, nebo skvrny od vodního kamene.

Návod k použití:

Pomocí navlhčené houbičky nebo utěrky naneste na čištěný povrch, poté lehce setřete a opláchněte vodou. Nepoužívejte na textilie. Před použitím na choulostivé povrchy a materiály, na jakékoliv atypické a lakované povrchy a hliník vyzkoušejte nejprve na malé a nenápadné ploše. Po použití ihned důkladně opláchněte vodou. Vyvarujte se hrubého drhnutí. Na čištění pevmých povrchů. Nepolykejte.

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Složení:

Méně než 5% aniontové povrchové aktivní látky, neiontové povrchové aktivní látky, Phenoxyethanol, mýdlo, parfum, Limonene, Linalool, Geraniol.