OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CIF Lila Cream 500 ml

70,79 Kč

58,50 Kč bez DPH

Kód CIF-132
Počet kusů
Skladem: 3 kusy

Cif Lila Cream 500 ml

Cif Lila Cream je abrazivní čisticí přípravek se 100 % přírodními čisticími částicemi. Odstraňuje nejodolnější nečistoty, jako je připálený tuk, připálení zbytky jídla, nebo skvrny od vodního kamene.


Použití:

Pomocí navlhčené houbičky nebo utěrky naneste na čištěný povrch, poté lehce setřete a opláchněte vodou. Nepoužívejte na textilie. Před použitím na choulostivé povrchy a materiály, na jakékoliv atypické a lakované povrchy a hliník vyzkoušejte nejprve na malé a nenápadné ploše. Po použití ihned důkladně opláchněte vodou. Vyvarujte se hrubého drhnutí. Na čištění pevných povrchů. Nepolykejte.


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, Phenoxyethanol, mýdlo, Parfum, Geraniol, Citronellol