OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CIF Max Power krém Ocean Wawe 450 ml

57,84 Kč

47,80 Kč bez DPH

Kód CIF-148
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Cif Cream Max Power, díky svému složení s bělicí přísadou zabezpečí trojitý čisticí účinek: důkladnější, rychlejší a zářivější čištění. Přípravek proniká a úplně odstraňuje i nejodolnější špínu jako je mastnota, připálení, zbytky jídel, vodní kámen a nečistoty v koupelně.

 

Návod k použití:

Pomocí navlhčené houbičky nebo utěrky naneste na čištěný povrch, poté lehce setřete a opláchněte vodou.

 

Upozornění:

Nepoužívejte na linoleum, kůži a textil a vyhýbejte se dlouhodobému kontaktu s lakovaným dřevem a hliníkem Před použitím na citlivé povrchy a materiály, na jakékoliv nové nebo atypické povrchy, lakované povrchy a hliník: vyzkoušejte nejdřív na malé a nenápadné ploše, následně důkladně opláchněte vodou a vyhýbejte se silného čištění.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Obsahuje kyselinu sírovou, mono-C12-13-alkylestery, sodné soli, chlornan sodný, hydroxid sodný. Může způsobit alergickou reakci. Nepoužívejte společně s jinými výroby, Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór). Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.