OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CIF na nádobí Nature Pure 450ml doprodej

43,56 Kč

36,00 Kč bez DPH

Kód CIF-032
Počet kusů
Skladem: 15 kusy

Návod k použití:

Naneste několik kapek produktu přímo na vlhkou houbu. Houbu jemně stlačte, abyste zaručili absorpci produktu a tvorbu pěny. Přípravek na ruční mytí nádobí. Doporučené dávkování. Měkká voda (0 – 15 °F) 10 g /5 l, středně tvrdá a tvrdá voda (více než 16 °F) 15 g / 5 l vody.

 

Varování:

Cif Powered by Nature Gentle přípravek na mytí nádobí. Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on, 2-methyl-2,3-dihydrogenisothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Složení:

5 – 15 % povrchové aktivní látky, méně než 5 % amfoterní povrchové aktivní látky, DODM Hydanstion, parfum, Limonene, Methylchoroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Další složky. Citronová šťáva