OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CIF Nature Koupelna ubrousky 36 ks

76,59 Kč

63,30 Kč bez DPH

Kód CIF-155
Počet kusů
Skladem: 24 kusy

Speciální složení s jedinečnou technologií, která odpuzuje vodu, díky tomu se neusazuje vodní kámen a nečistoty. Účinně čistí, dezinfikují, krásně voní, rychlý a snadný úklid, vhodné především na koupelny.

Nesplachujte do WC. Nepoužívejte k jiným účelům, než na které je výrobek určen. Nepoužívejte na mramor a přírodní kámen a lakované dřevěné povrchy. Před použitím na nové nebo atypické povrchy vyzkoušejte nejprve na malé nenápadné ploše. Po použití na hliníkovém a plastovém povrchu jej řádně opláchněte. Nepoužívat k osobní hygieně.

Biocidní přípravky používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

 

Uchovávejte mimo dosah děti. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.