OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CIF Nature Koupelna ubrousky 36 ks

76,59 Kč

63,30 Kč bez DPH

Kód CIF-155
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Cif Nature Koupelna ubrousky 36 ks

Cif Nature Koupelna ubrousky Speciální složení s jedinečnou technologií, která odpuzuje vodu, díky tomu se neusazuje vodní kámen a nečistoty. Účinně čistí, dezinfikují, krásně voní, rychlý a snadný úklid, vhodné především na koupelny.

Nesplachujte do WC. Nepoužívejte k jiným účelům, než na které je výrobek určen. Nepoužívejte na mramor a přírodní kámen a lakované dřevěné povrchy. Před použitím na nové nebo atypické povrchy vyzkoušejte nejprve na malé nenápadné ploše. Po použití na hliníkovém a plastovém povrchu jej řádně opláchněte. Nepoužívat k osobní hygieně.

Biocidní přípravky používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Uchovávejte mimo dosah děti. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfum, Limonene, Benzisothiazolinone, Iodopropynyl butylcarbamate.