OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CIF Perfect na nerez rozprašovač 435 ml

98,25 Kč

81,20 Kč bez DPH

Kód CIF-040
Počet kusů
Skladem: 3 kusy

Cif Perfect na nerez rozprašovač, 435 ml

Cif Perfect na nerez rozprašovač je čisticí sprej, který odstraňuje nečistoty (otisky prstů, zaschlé kapky vody a mastnota) pro 100 % lesk beze šmouh na nerezovém povrchu.


Použití:

Tryska otevření/ uzavření: Stlačte bezpečnostní pojistku směrem dolů a otočte trysku rozprašovače do pracovní polohy. Po použití vždy otočte trysku zpět do polohy Stop/ OFF. Některé spreje mohou mít červenou bezpečnostní zarážku. V takovém případě před prvním použitím tuto zarážku odstraňte a vyhoďte, sprej je tak připraven k použití.
Aplikujte přímo na studené povrchy. Zajistěte, aby byl produkt rovnoměrně rozetřen čistým vlhkým hadříkem. Otřete čistým vlhkým hadříkem a povrch důkladně opláchněte.
Pro dosažení co nejlepších výsledků povrch po opláchnutí usušte.


Upozornění:

Určeno pro použití na nerezovou ocel. Používejte opatrně na nápisy a symboly na spotřebičích. Vyhněte se kontaktu s plastem, hliníkem, stříbrem, mramorem, vápencem a dřevem. Na lakovaných nebo smaltovaných površích (např. kryty hořáků varné desky) nejprve vyzkoušejte na malém nenápadném místě a ihned opláchněte.


Cif Nerez čisticí sprej

Varování:

Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje: sek-C14-17-alkansulfonové kyseliny, sodné soli, undekanol ethoxylovaný 10EO. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.


Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, parfém, Hexyl cinnamal, Linalool, Sodium benzoate.