OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CIF Perfect na nerez rozprašovač 435 ml

72,48 Kč

59,90 Kč bez DPH

Kód CIF-040
Počet kusů
Skladem: 54 kusy

Cif Perfect na nerez rozprašovač 435 ml

Cif Perfect na nerez rozprašovač je čisticí sprej, který odstraňuje nečistoty, jako jsou otisky prstů, vodoznaky a mastnota.

Lesk beze šmouh

Používejte opatrně na nápisy a symboly na spotřebičích. Nepoužívejte na hliník, stříbro, mramor, vápenec a dřevo. Před použitím na lakované nebo smaltové povrchy (např. kryty hořáku), vyzkoušejte nejprve na malé nenápadné ploše.

Použití:

Tryska otevření / uzavření: Stlačte ochranný uzávěr směrem dolů a otočte trysku rozprašovače do pracovní polohy. Po použití vždy otočte trysku zpět do polohy Stop.

Aplikujte přímo na studené povrchy. Produkt rovnoměrně rozetřete pomocí vlhkého hadříku. Utřete čistým vlhkým hadříkem a povrch důkladně opláchněte vodou. Pro ještě lepší výsledek povrch po opláchnutí vysušte.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Nevdechujte prach / mlhu.

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, parfém, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, Chlormethylisothiazolinone, Benzisothiazolinone.