OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CIF Power & Shine Kuchyň 500 ml

67,52 Kč

55,80 Kč bez DPH

Kód CIF-158
Počet kusů
Skladem: 42 kusy

Cif Power & Shine kuchyně čistící sprej 500 ml

Poslední výzkum prokázal, že velmi účinný způsob jak odstranit mastnotu je právě s použitím oleje. Naše unikátní odlehčené složení s obsahem olejů z pomeranče a mandarinky začne okamžitě pronikat odolnou mastnotou dokonce již při prvním setření hadříkem. Po použití zanechá čištěné povrchy krásně zářivé a Vaše kuchyň rázem ožije.

Odstraňuje až 100% odolné mastnoty, 100% lesk beze šmouh.

Návod k použití:

Abyste dosáhli 100 % odstranění odolné mastnoty bez šmouh nastříkejte na čištěný povrch a nechte působit několik sekund. Setřete vlhkým hadříkem. Při velmi znečištěných površích nechte působit několik minut a poté setřete.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P260 Nevdechujte prach nebo mlhu. Reakce: P302 PŘI STYKU S KŮŽÍ: P352 Omyjte velkým množstvím vody. P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.