OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CIF Professional 2v1 na čištění a dezinfekci 5 l

418,66 Kč

346,00 Kč bez DPH

Kód CIF-302
Počet kusů
Skladem: na dotaz

CIF Professional 2 in 1 Cleaner Disinfectant. Čistí a dezinfikuje.

Je vysoce koncentrovaný kapalný prostředek na jednokrokové čištění a dezinfekci všech povrchů v potravinářských provozech. Je velmi účinný proti širokému spektru mikroorganismů, působí nezávisle na tvrdosti vody a efektivně odstraňuje mastnotu a zaschlé zbytky potravin. Čisticí a dezinfekční prostředek 2 v 1 je vhodný na všechny povrchy, s nimiž se běžně setkáváme. V kuchyních a přípravnách potravin. Sprejové čištění a dezinfekce.

 

Návod k použití:

1.Nalijte 10 ml prostředku do 750 ml láhve a doplňte vodou 2. Odstraňte z povrchu hrubší nečistoty. 3. Nastříkejte na povrch. 4. Nechte působit 5 minut. 5. Důkladně opláchněte čistou vodou. Povrchy, které přicházejí do kontaktu s potravinami, jako jsou např. prkénka potom nechte oschnout na vzduchu. Neředěný roztok v rozprašovací láhvi lze používat maximálně 7 dní. Před opakovaným naplněním láhev vypláchněte a nechte vyschnout. Běžné čištění a dezinfekce 1. Dejte 60 ml prostředku do 6 l vlažné vody. 2. Odstaňte z povrchu hrubší nečistoty. 3. Naneste roztok tkaninou nebo kartáčkem. 4. Nechte působit 5 minut a vyčistěte povrch. 5. Důkladně opláchněte čistou vodou povrchy, které přicházejí do kontaktu s potravinami, jako jsou např. prkénka a potom nechte oschnout na vzduchu. Zbytky prostředku a použité obaly předejte k profesionálnímu odstranění např. spalovací firmě, která se zabývá zneškodněním odpadů. Účinná látka kvartenní avonné sloučenina, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloridy 70 g /kg.

 

Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy. Používejte ochranné brýle nebo obličejový šití. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Seznamte se s pokyny pro manipulaci a bezpečné použití v bezpečnostním listu. Další údaje jsou v technickém listu. Jen pro profesionální použití. Doba skladovatelnosti viz. obal.