OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CIF Professional APC univerzální mycí prostředek 5 l

274,67 Kč

227,00 Kč bez DPH

Kód CIF-307
Počet kusů
Skladem: 5 kusy

Cif Professional APC Lemon Fresh je příjemně parfemovaný čistící přípravek „All Purpose Cleaner“ na rychlé a snadné denní mytí podlah bez politury, stěn, nátěrů, laminátu, plastu a ostatních omyvatelných povrchů.

 

Varování:

Obsahuje EUH208: uhlovodíky, vedlejší produkty ze zpracování terpenů (Terpene Hydrocarbons), 1,2-benzoisothiazol-3 (2H)-on (Benzisothiazolinone) Standardní věty o nebezpečnosti: H319-Způsobuje vážné podráždění očí. EUH208 – Může vyvolat alergickou reakci. Seznamte se s pokyny pro manipulaci a bezpečné použití v bezpečnostním listu. Další údaje jsou v technickém listu. Jen pro profesionální použití.

.