OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CIF Professional APC univerzální mycí prostředek 5 l

399,30 Kč

330,00 Kč bez DPH

Kód CIF-307
Počet kusů
Skladem: 3 kusy

Cif Professional APC univerzální mycí prostředek, 5 l


Cif Professional APC je příjemně parfemovaný univerzální čisticí prostředek na rychlé a snadné denní mytí podlah bez politury, stěn, nátěrů, laminátu, plastů a ostatních omyvatelných povrchů.
Účinný na odolné nečistoty

Žádné skvrny od bělidla ani zápach

Nemusí se oplachovat

Zanechává svěží vůni


 

Použití:


Roztok aplikujte pomocí láhve s rozprašovačem, případně použijte kbelík s mopem, hadrem nebo houbou. Nechte uschnout nebo použijte suchý čistý mop. Opláchnutí není nutné.
Dávkování: 15 ml prostředku do 750 ml rozprašovací láhve nebo 80-160 ml prostředku na 8 litrů vody v kbelíku.


 

Varování:


Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on (Benzisothiazolinone). Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. EUH208 Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Další údaje na etiketě: Obsahuje: konzervační prostředek


 

Skladování:


Skladujte ve svislé poloze v původních uzavřených obalech mimo extrémní teploty na chladném a suchém místě.