OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CILLIT BANG Čistá a zářivá koupelna 750 ml

89,42 Kč

73,90 Kč bez DPH

Kód CIL-001
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Cillit Bang Čistá a zářivá koupelna, 750 ml

Cillit Bang Čistá a zářivá koupelna pro až 100 % odstranění vodního kamene a mýdlových usazenin

Čisticí složky:
- kyselina mravenčí pro odstranění vodního kamene
- povrchově aktivní látky pro odstranění špíny

Lesk:
Polymer
- pro zářivé a čisté povrchy

Svěžest:
Parfém
- pro příjemnou ovocnou vůní

Stabilizátor:
Voda
- rozpouštědlo citrát trisodný
- regulátor pH.


Před recyklací odstraňte fólii. Fólii recyklovat nelze, odstraňte ji. Recyklujte lahev bez fólie. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
75 % lahve z recyklátu


Použití:

1. Otočte trysku do polohy „ON“. 2. Držte ve svislé poloze, nastříkejte z 20-25 cm na požadovaný povrchy a nechte několik sekund působit. V případě silného znečištění nechte maximálně 5 minut. Nemíchejte s bělidlem nebo jinými výrobky pro domácnost. 3. Očistěte. Nakonec vraťte do polohy „OFF“.


Ideální pro:

Umyvadla, toalety, sklo, obklady, keramické povrchy, sprchové kouty, vany, nerezovou ocel


Před použitím vždy vyzkoušejte na nenápadném místě, aby byla zajištěna kompatibilita s povrchem.


Nedoporučuje se použití na:

Přírodní kámen, mosaz, měď, linoleum, textilie


Před použitím si pečlivě přečtěte návod.


Cillit Bang Čistá a zářivá koupelna

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.


Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém.