OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ČISTIČ stříbra tekutý 190 ml

38,24 Kč

31,60 Kč bez DPH

Kód CIS-112
Počet kusů
Skladem: 26 kusy

Čistič stříbra Speciál, účinný prostředek k čištění stříbrných šperků, během 1 - 2 minut působení spolehlivě odstraní šedivý povlak na povrchu prstýnků a řetízků, nebo jiných stříbrných předmětů.

 

Návod k použití:

Přípravek naneste na povrch čištěného předmětu nebo předmět do přípravku ponořte. Nechte 1-2 minuty působit. Pak předmět opláchněte a vodou osušte. Postup je možné opakovat.

 

Varování:

Obsahuje thiamočovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Podezření na poškození plodu v těle matky vdechováním. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte styku během těhotenství/kojení. Po manipulaci důkladně omyjte …. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

 

Složení:

5 – 15 % thiamočovina, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky

 

Chraňte před mrazem.

 

Spotřebujte do data uvedeného na obale.