OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CITRA saponát na nádobí Citron 500 ml

23,35 Kč

19,30 Kč bez DPH

Kód CIT-306
Počet kusů
Skladem: 29 kusy

Saponátový prostředek na mytí nádobí, skla, porcelánu. Čistič na kuchyňské linky, pracovní desky, domácí spotřebiče, sklo-keramické desky, dlaždice, atd.

Návod na použití:

Dávkování: 10 ml saponátu na 5 l vody. Po umytí opláchněte nádobí čistou vodou.

Ošetřený výrobek. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Varování:

Dráždí kůži. Obsahuje d-limonen; 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné nakládání:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny k zneškodnění: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

5 - 15 % aniontové tenzidy, méně než 5 % neiontové tenzidy, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, vonné látky: LIMONENE, CITRAL, barvivo.

Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.