OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CLARO 3-fázový prášek do myčky nádobí Pulver 2,5 kg

198,44 Kč

164,00 Kč bez DPH

Kód CLA-167
Počet kusů
Skladem: na dotaz

CLARO EKO CLASSIC

Prášek do myčky nádobí:

Kvalitní mycí prostředek. Pokročilé složky mohou odstraňovat i odolné nečistoty. Lze použít i při teplotách pod 50 °C.

 

Návod k použití:

Určeno do myček pro 10 – 12 souprav 40 g (2 polévkové lžíce) / 1 mycí cyklus. K dosažení optimálního mytí použijte spolu s regenerační solí Claro.

3-fázový prášek do myčky:

  • Čisticí fáze. Zelená fáze účinné rozpouštědlo odstraňuje silně zaschlé zbytky jídla.
  • Hygienická fáze. Bílá fáze s aktivním kyslíkem odstraňuje bakterie a zajistí dokonalou čistotu.
  • Lešticí fáze. Modrá fáze obsahuje speciální odstraňovač vodního kamene. Zabraňuje zašednutí sklad, nádobí a příborů.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Může vyvolat alergickou reakci.