OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CLARO EKO Classic tablety do myčky 40 ks

172,06 Kč

142,20 Kč bez DPH

Kód CLA-320
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

CLARO EKO Classic tablety do myčky, 40 ks

CLARO EKO Classic tablety do myčky jsou vysoce účinné již od 40 °C. Zaručují maximální čistotu díky inovátorskému technologickému složeni, které respektuje životní prostředí a umožňuje nepoužití fosfátů a chloru. Každá tableta je v biologicky rozložitelném obalu, který se ve vodě zcela rozpustí, a tím napomáhá ke snížení odpadů.

Tableta se i s obalem vloží do zásobníku v myčce.


Použití:

Použijte jednu tabletu při každém mytí. Vyberte mycí program pro nízké teploty. Myjte nádobí, když je myčka zcela naplněna. Nedávkujte vyšší než doporučené množství. Udržuje na minimální úrovni spotřebu energie i vody. Snižuje nečistoty vody.

Umístěte tabletu do nádržky v myčce bez jejího rozbalení. Obal se zcela rozpustí v průběhu mytí. Film je biologicky rozložitelný.


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci si důkladně umyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Skladování:

Skladujte na suchém místě.