OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CLARO EKO Classic tablety do myčky 40 ks

180,29 Kč

149,00 Kč bez DPH

Kód CLA-320
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Claro EKO Classic tablety do myčky, 40 ks

Claro EKO Classic tablety do myčky mají perfektní čistící výkon.
Bez fosfátů a chloru
Lze použít i při teplotách pod 50 °C.


Použití:

Jedna tableta na jeden mycí cyklus.


Nebezpečí: 

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Udržujte mimo dosah dětí. Používejte ochranu očí/obličeje. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsah nádoby zlikvidujte v souladu s národními předpisy. Obsahuje proteázu (subtilisin). Může způsobit alergické reakce.