OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CLARO EKO Classic tablety do myčky 40 ks

180,29 Kč

149,00 Kč bez DPH

Kód CLA-320
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

CLARO EKO Classic tablety do myčky, 40 ks


CLARO EKO Classic tablety do myčky jsou vysoce účinné tablety na mytí nádobí v myčkách, a to již od 40°C. Zaručují maximální čistotu díky inovátorskému technologickému složeni, které respektuje životní prostředí a umožňuje nepoužití fosfátů a chloru. Každá tableta je v biologicky rozložitelném obalu, který se ve vodě zcela rozpustí, a tím napomáhá ke snížení odpadů.

Tableta se i s obalem vloží do zásobníku v myčce.


 

Použití:


Použijte jednu tabletu při každém mytí. Vyberte mycí program pro nízké teploty. Myjte nádobí, když je myčka zcela naplněna. Nedávkujte vyšší než doporučené množství. Udržuje na minimální úrovni spotřebu energie i vody. Snižuje nečistoty vody.

Umístěte tabletu do nádržky v myčce bez jejího rozbalení. Obal se zcela rozpustí v průběhu mytí. Film je biologicky rozložitelný.


 

Varování:


Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle / obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními

předpisy.

Obsahuje Protease, (Subtilisin) Amylase. Může vyvolat alergickou reakci.


 

Skladování:


Skladujte na suchém místě.