OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CLARO EKO leštidlo do myčky 1 l

130,68 Kč

108,00 Kč bez DPH

Kód CLA-342
Počet kusů
Skladem: 86 kusy

Claro leštidlo do myček nádobí

Zaručí zářivou čistotu nádobí. Zabraňuje skvrnám z vody a vodního kamen. Urychluje schnutí nádobí v myčce.

 

Návod k použití:

Doplňte zásobník leštidlem, při každém mycím cyklu bude leštidlo automaticky dávkováno.

 

Nebezpečí:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.