OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CLARO Pulver 3fázový prášek do myčky nádobí 2,5 kg 30715

198,44 Kč

164,00 Kč bez DPH

Kód CLA-167
Počet kusů
Skladem: 30 kusy

Claro Pulver 3fázový prášek do myčky nádobí, 2,5 kg

Claro Pulver 3fázový prášek do myčky nádobí je kvalitní mycí prostředek. Pokročilé složky mohou odstraňovat i odolné nečistoty.
Lze použít i při teplotách pod 50 °C.


3fázový prášek do myčky:
Čisticí (zelená fáze) účinně rozpouští a odstraňuje silně zaschlé zbytky jídla.
Hygienická (bílá fáze) s aktivním kyslíkem odstraňuje bakterie a zajistí dokonalou čistotu.
Lešticí (modrá fáze) obsahuje speciální odstraňovač vodního kamene. Zabraňuje zašednutí nádobí a příborů.


Použití:

Určeno do myček nádobí s kapacitou 10-12 jídelních souprav. Na jeden mycí cyklus dávkujte 40 g prášku (cca 2 polévkové lžíce). K dosažení optimálního umytí používejte spolu s regenerační solí Claro.
Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje Protease (Subtilisin), Amylase. Může vyvolat alergickou reakci.