OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CLEAMEN 110 skleněné plochy 5 l

256,52 Kč

212,00 Kč bez DPH

Kód CLE-215
Počet kusů
Skladem: na dotaz

CLEAMEN 110 skleněné plochy

Prostředek je určen k mytí oken, skleněných ploch, výplní dveří, vitrín, stolních desek a všech typů zrcadel sprejovou metodou.

Lze používat jako koncentrát na silné znečištění, nebo vodní roztok 250 až 500 ml / l na slabé až střední znečištění, poté je třeba plochy setřít stěrkou a přeleštit mikrovláknem.
Má dobré čistící, odmašťovací a leštící vlastnosti, je parfemovaný ovocnou vůní.


Popis použití při sprejovém čištění oken:


1)       Navlhčenou utěrkou umyjeme rám okna a ze skla odstraníme hrubé nečistoty.

2)       Na rozmývák naneseme vhodně naředěný Cleamen 110 pomocí rozprašovače.

3)       Pomocí rozmýváku, rozetřeme po čištěné ploše a necháme několik vteřin působit.

4)       Stěrkou stáhneme znečištěný roztok.

5)       Suchou utěrkou z mikrovlákna setřeme cestičky a kapky, případně přeleštíme šmouhy.

 

Dávkování a ředění pro sprejové čištění
v ml/1l roztoku

míra znečištění

?

??

???

1 litr rozprašovač

250

500

neředěný

pH roztoku

7.4

7.6

8


pH koncentrátu: 8

 

Nebezpečí:

H226: Hořlavá kapalina a páry. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obsah / nádobu v souladu s národními předpisy