OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CLEAMEN 122 na podlahy s leskem 1 l

75,02 Kč

62,00 Kč bez DPH

Kód CLE-503
Počet kusů
Skladem: 19 kusy

Cleamen 122 na podlahy s leskem, 1 l

Cleamen 122 na podlahy s leskem je parfémovaný prostředek vhodný na všechny typy krytin včetně voskovaných podlah.
Určen na podlahy z lesklé dlažby a kamene, voskovaná PVC a linolea, dřevěné a laminátové (plovoucí) podlahy.
Podlahám dodává lesk a oživuje barvy.


Použití:

Na všechny voděodolné podlahy použijte naředěný roztok dle tabulky do vědra a pracujte s mopem.
Na laminátové (plovoucí) a lakované dřevěné podlahy, které nesnesou větší množství vody, aplikujte pouze mírný rozprach z tlakového rozprašovače a mopem z mikrovlákna setřete uvolněné nečistoty.


Dávkování:

Dávkování provádějte pomocí dávkovacího uzávěru 5-30 ml.
Přípravek je pěnivý, není proto vhodný pro strojní čištění podlah.


Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Obsahuje: Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Citronellol, Hexyl cinnamal, Linalool, Butylphenyl methylpropional, konzervační činidla (Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinne, Benzyl alcohol).