OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CLEAMEN 122 na podlahy s leskem 5 l

203,28 Kč

168,00 Kč bez DPH

Kód CLE-504
Počet kusů
Skladem: 6 kusy

CLEAMEN 122 Podlahy s leskem, parfémované

Prostředek je vhodný na všechny typy krytin včetně voskovaných podlah.

Zejména je určen na podlahy z lesklé dlažby a kamene, voskovaná PVC a linolea, dřevěné a laminátové (plovoucí) podlahy. Podlahám dodává lesk a oživuje barvy, příjemně voní. 

 

Návod k použití:

Na všechny voděodolné podlahy použijte naředěný roztok dle tabulky do vědra a pracujte s mopem.

Na laminátové (plovoucí) a lakované dřevěné podlahy, které nesnesou větší množství vody, aplikujte pouze mírný rozprach z tlakového rozprašovače a mopem z mikrovlákna setřete uvolněné nečistoty.

Dávkování provádějte pomocí dávkovacího uzávěru 5 - 30 ml.

 

Dávkování:

15 ml / 10 l při běžném znečištění (pH roztoku = 7,2), 30 ml / 10 l při středním znečištění (pH roztoku = 7,7), 60 ml / 10 l při silném znečištění (pH roztoku = 8).

 

pH koncentrátu: 7,5 - 8,5 

 

Přípravek je pěnivý, není proto vhodný pro strojní čištění podlah.

 

Nebezpečí:

H318: Způsobuje vážné poškození očí. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.